Velkommen Til Fårup & omegn Aktiviteter Home Kontakt Billeder Omegn Til opgraderingar-lih@BANE.dk  CC: Randers kommune Høringssvar Borgerforeningen Fårup og omegn. Borgerforeningen Fårup og omegn Formand Vagn Liltorp Pilevænget 7, 8990 Fårup Vedr Elektricificering – vvm redegørelse: Vedhastigheds opgradering og tilvalget (200 km/t) mellem Kousted og E45 ved Hobro, er vi bekymret for den afledte støj og vibrationsbelastning for indbyggerne i Fårup og Kousted. Den øgede hastighed medfører en øget gene både for beboelserne nærmest jernbanen, men også for beboelser længere væk. Vi mener ikke vvm redegørelsen tager højde for den støjmæssige konsekvens pga terrænets udformning langs jernbanen gennem Fårup og derfor heller ikke er korrekt hvad angår antallet af berørte boliger. Pga af terrænets udformning ved Fårup, hvor jernbanen ligger ved foden af enlang og gennemgående skråning langs jernbanen, udbredes støjen mere langs jernbanen i Fårup, end på steder hvor jernbanen ligger i fladt terræn i åbent landskab. Terrænets udformning med en lang skråning langs jernbanens østlige side og konsekvens heraf er ikke berørt i vvm redegørelsen. Vi beboere i Fårup mener at støj og vibrations belastning, som er anført i vvm er ufuldstændigt pga nævnte forhold. Derfor vil vi henstille til at toget maximalt må køre 180 km/t på strækningen gennem Fårup. I 0-alternativet, hastighedsopgraderingen samt tilvalget er det ikke anført hvilke boliger, som bliver berørt af støjbelastning og som vil blive tilbudt støjisolering. Vi henstiller til at der laves liste over berørte ejendomme – hvoraf de 38 boliger er beliggende i Randers kommune. Under tilvalget er det det anført at ”tilskud til støjisolering betales på baggrund af en individuel vurdering.” Vi betragter det ikke som et tilskud – men som ERSTATNING for støj gene. Og vi forventer at alle de ejendomme som I vvm er forudset til øget støj belastning får erstatning til støj isolering. Vibrationer. I vvm er det vurderet at elektricificeringen ikke medfører forøget vibrationsniveau. Men for Tilvalget er det ikke vurderet om denne hastigheds forøgelse til 200 km/t medfører ændret vibrationsniveau? Togstop. I Fårup er der borgergruppe som arbejder for at få genetableret togstop for regionaltog i Fårup. I projekt beskrivelsen for Elektricificering er mulighed for / forberedelse for togstop i Fårup ikke berørt? Vi henstiller til at det i anlægsbeskrivelsen anføres at der potentielt genetableres togstop i Fårup.  Hvis togstop har konsekvens for elektricificering må dette behandles i vvm. På vegne af Borgerforeningen for Fårup og omegn. Formand Vagn Liltorp. Aktuelle Link: 1) http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=21915 2) http://www.bane.dk/db/filarkiv/21237/VVM%20Aarhus-Hobro.pdf   Vedtægter